Thí sinh: VŨ TRUNG HIẾU
 • Năm sinh: 11/11/99
 • Số báo danh: 01030492
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  6.75
 • Giáo dục công dân:

  7.75