Thí sinh: NGUYỄN THỊ LINH TRANG
 • Năm sinh: 22/05/99
 • Số báo danh: 01031435
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.60
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Lịch sử:

  3.00
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  8.25