Thí sinh: NGUYỄN PHƯƠNG NAM
 • Năm sinh: 25/09/99
 • Số báo danh: 01032779
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  6.00
 • Vật lý:

  5.50
 • Hóa học:

  3.75
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  7.50
 • Sinh học:

  3.75
 • Giáo dục công dân:

  7.25