Thí sinh: VŨ CẨM TÚ OANH
 • Năm sinh: 01/11/99
 • Số báo danh: 01031053
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.60
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Lịch sử:

  4.00
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  8.50