Thí sinh: NGUYỄN NGỌC QUỲNH ANH
 • Năm sinh: 04/02/99
 • Số báo danh: 01031582
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  8.40
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  4.00
 • Sinh học:

  5.25