Thí sinh: PHẠM HOÀNG TUẤN
 • Năm sinh: 12/12/99
 • Số báo danh: 01032523
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  8.25
 • Sinh học:

  5.75