Thí sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
 • Năm sinh: 16/04/99
 • Số báo danh: 01031553
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.00
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  6.20
 • Lịch sử:

  5.50
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  8.75