Thí sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC
 • Năm sinh: 28/02/99
 • Số báo danh: 01030985
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  6.80
 • Lịch sử:

  7.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  9.75