Thí sinh: NGÔ THU HÀ
 • Năm sinh: 25/09/99
 • Số báo danh: 01030325
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  8.25
 • Giáo dục công dân:

  8.50