Thí sinh: HÀ THU HIỀN
 • Năm sinh: 13/07/99
 • Số báo danh: 01032141
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  7.00
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  5.50
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  8.75
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.25