Thí sinh: NGUYỄN LAN PHƯỢNG
 • Năm sinh: 13/12/99
 • Số báo danh: 01032313
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  4.25
 • Ngoại ngữ:

  3.60
 • Vật lý:

  7.00
 • Hóa học:

  6.75
 • Sinh học:

  3.00