Thí sinh: NGUYỄN THỊ THƠM
 • Năm sinh: 05/01/99
 • Số báo danh: 01031312
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  8.25
 • Ngoại ngữ:

  5.60
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  7.25
 • Giáo dục công dân:

  7.25