Thí sinh: NGUYỄN VĂN CHUNG
 • Năm sinh: 01/06/99
 • Số báo danh: 01032080
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  2.00
 • Hóa học:

  2.75
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  6.25
 • Sinh học:

  4.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25