Thí sinh: PHẠM HỒNG NGỌC
 • Năm sinh: 07/01/99
 • Số báo danh: 01030991
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  9.60
 • Lịch sử:

  6.50
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  8.00