Thí sinh: TRẦN QUANG HUY
 • Năm sinh: 06/09/99
 • Số báo danh: 01031865
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  9.00
 • Sinh học:

  3.50