Thí sinh: LÊ XUÂN TÙNG
 • Năm sinh: 12/09/99
 • Số báo danh: 01032991
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.40
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  2.25
 • Lịch sử:

  2.25
 • Địa lý:

  4.50
 • Sinh học:

  3.00
 • Giáo dục công dân:

  7.25