Thí sinh: PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG
 • Năm sinh: 17/11/99
 • Số báo danh: 01031717
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  8.20
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  4.25