Thí sinh: VŨ THỊ THANH THỦY
 • Năm sinh: 20/02/99
 • Số báo danh: 01031352
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.20
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  4.80
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Giáo dục công dân:

  9.25