Thí sinh: PHẠM NGỌC LONG
 • Năm sinh: 07/06/99
 • Số báo danh: 01031989
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.40
 • Ngữ văn:

  4.50
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  3.75
 • Sinh học:

  5.75