Thí sinh: LƯƠNG THỊ NHƯ QUỲNH
 • Năm sinh: 28/01/99
 • Số báo danh: 01032340
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  5.50
 • Sinh học:

  4.50