Thí sinh: TRỊNH NGỌC SƠN
 • Năm sinh: 10/10/99
 • Số báo danh: 01032367
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.60
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Vật lý:

  7.50
 • Hóa học:

  4.25
 • Sinh học:

  5.00