Thí sinh: HOA THỊ THANH BAN
 • Năm sinh: 07/10/99
 • Số báo danh: 01031616
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  7.50
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  3.75
 • Sinh học:

  5.25