Thí sinh: VƯƠNG ĐÌNH AN
 • Năm sinh: 28/02/99
 • Số báo danh: 01031568
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Vật lý:

  6.00
 • Hóa học:

  6.50
 • Sinh học:

  4.25