Thí sinh: ĐẶNG THỊ THÚY QUỲNH
 • Năm sinh: 22/04/99
 • Số báo danh: 01032339
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.00
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Vật lý:

  2.75
 • Hóa học:

  4.25
 • Sinh học:

  3.00