Thí sinh: NGUYỄN TUẤN VŨ
 • Năm sinh: 25/06/99
 • Số báo danh: 01033016
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.80
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Vật lý:

  3.00
 • Hóa học:

  2.50
 • Lịch sử:

  4.25
 • Địa lý:

  6.75
 • Sinh học:

  3.00
 • Giáo dục công dân:

  9.25