Thí sinh: VŨ ĐỨC TOÀN
 • Năm sinh: 22/07/99
 • Số báo danh: 01032457
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.60
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  5.40
 • Vật lý:

  7.00
 • Hóa học:

  6.00
 • Sinh học:

  4.00