Thí sinh: TRẦN THỊ NGÁT
 • Năm sinh: 13/01/99
 • Số báo danh: 01032236
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.20
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  7.50
 • Sinh học:

  8.25