Thí sinh: NGUYỄN THỊ THU NGÂN
 • Năm sinh: 03/11/99
 • Số báo danh: 01030965
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  6.75
 • Ngoại ngữ:

  4.20
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  5.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25