Thí sinh: NGUYỄN THỊ SANG
 • Năm sinh: 27/05/99
 • Số báo danh: 01032349
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.60
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  5.20
 • Vật lý:

  4.75
 • Hóa học:

  9.00
 • Sinh học:

  9.00