Thí sinh: ĐỖ THỊ HIỀN
 • Năm sinh: 30/08/99
 • Số báo danh: 01031768
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.60
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Vật lý:

  3.75
 • Hóa học:

  4.75
 • Sinh học:

  4.75