Thí sinh: ĐỖ THU HƯỜNG
 • Năm sinh: 08/06/99
 • Số báo danh: 01030677
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  6.50
 • Ngoại ngữ:

  3.80
 • Lịch sử:

  5.75
 • Địa lý:

  8.00
 • Giáo dục công dân:

  8.25