Thí sinh: NGUYỄN THỊ HOÀI
 • Năm sinh: 21/04/99
 • Số báo danh: 01031812
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.80
 • Ngữ văn:

  5.50
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  5.50
 • Sinh học:

  3.75