Thí sinh: NGÔ THỊ HƯƠNG GIANG
 • Năm sinh: 10/06/99
 • Số báo danh: 01030289
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  9.00
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  7.75
 • Giáo dục công dân:

  7.75