Thí sinh: NGUYỄN TRỌNG TUẤN
 • Năm sinh: 28/03/99
 • Số báo danh: 01031507
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.40
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  4.60
 • Lịch sử:

  2.75
 • Địa lý:

  5.50
 • Giáo dục công dân:

  7.25