Thí sinh: NGUYỄN MINH HIẾU
 • Năm sinh: 02/12/99
 • Số báo danh: 01031790
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  3.40
 • Ngữ văn:

  5.00
 • Ngoại ngữ:

  3.00
 • Vật lý:

  4.00
 • Hóa học:

  6.25
 • Sinh học:

  4.25