Thí sinh: NGUYỄN THỊ HUYỀN NGỌC
 • Năm sinh: 12/12/99
 • Số báo danh: 01030986
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.20
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  7.20
 • Lịch sử:

  6.25
 • Địa lý:

  8.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25