Thí sinh: NGUYỄN MẠNH DŨNG
 • Năm sinh: 08/09/99
 • Số báo danh: 01031668
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  7.75
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  8.00
 • Hóa học:

  8.75
 • Sinh học:

  5.25