Thí sinh: LÂM THIÊN HIẾU
 • Năm sinh: 18/08/99
 • Số báo danh: 01031789
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  9.20
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Vật lý:

  9.25
 • Hóa học:

  9.00
 • Sinh học:

  4.75