Thí sinh: NGUYỄN XUÂN ĐIỆP
 • Năm sinh: 12/09/99
 • Số báo danh: 01031698
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  7.60
 • Vật lý:

  6.50
 • Hóa học:

  8.75
 • Sinh học:

  5.50