Thí sinh: CAO HỮU TUYÊN
 • Năm sinh: 23/03/99
 • Số báo danh: 01033000
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  6.00
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  2.50
 • Hóa học:

  3.25
 • Lịch sử:

  5.25
 • Địa lý:

  8.50
 • Sinh học:

  4.75
 • Giáo dục công dân:

  7.75