Thí sinh: NGUYỄN QUANG HÀ
 • Năm sinh: 02/02/99
 • Số báo danh: 01032120
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.80
 • Ngữ văn:

  7.25
 • Ngoại ngữ:

  6.20
 • Vật lý:

  7.25
 • Hóa học:

  6.75
 • Lịch sử:

  7.50
 • Địa lý:

  7.75
 • Sinh học:

  4.75
 • Giáo dục công dân:

  8.25