Thí sinh: NGUYỄN VĂN DŨNG
 • Năm sinh: 30/09/99
 • Số báo danh: 01032092
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Vật lý:

  4.50
 • Hóa học:

  2.50
 • Lịch sử:

  5.50
 • Địa lý:

  6.50
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  6.00