Thí sinh: LÊ YẾN NHI
 • Năm sinh: 19/06/99
 • Số báo danh: 01031015
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.80
 • Ngữ văn:

  8.75
 • Ngoại ngữ:

  8.60
 • Lịch sử:

  2.75
 • Địa lý:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.75