Thí sinh: NGUYỄN ANH TÚ
 • Năm sinh: 26/12/99
 • Số báo danh: 01032510
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  4.00
 • Ngữ văn:

  5.25
 • Ngoại ngữ:

  3.40
 • Vật lý:

  3.25
 • Hóa học:

  5.00
 • Sinh học:

  3.75