Thí sinh: NGUYỄN THANH TÂM
 • Năm sinh: 12/08/99
 • Số báo danh: 01032371
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.00
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  6.40
 • Vật lý:

  6.75
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  5.50