Thí sinh: NGUYỄN THÙY DƯƠNG
 • Năm sinh: 24/06/99
 • Số báo danh: 01030231
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  5.60
 • Ngữ văn:

  7.00
 • Ngoại ngữ:

  3.20
 • Lịch sử:

  5.00
 • Địa lý:

  5.50
 • Giáo dục công dân:

  5.50