Thí sinh: NGUYỄN THỊ THÙY LINH
 • Năm sinh: 11/02/99
 • Số báo danh: 01030787
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  6.40
 • Ngữ văn:

  9.00
 • Ngoại ngữ:

  8.00
 • Lịch sử:

  4.75
 • Địa lý:

  7.00
 • Giáo dục công dân:

  8.75