Thí sinh: MAI LAN ANH
 • Năm sinh: 11/11/99
 • Số báo danh: 01032046
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.80
 • Ngữ văn:

  8.00
 • Ngoại ngữ:

  6.60
 • Vật lý:

  7.75
 • Hóa học:

  7.50
 • Lịch sử:

  8.25
 • Địa lý:

  7.75
 • Sinh học:

  6.50
 • Giáo dục công dân:

  8.50