Thí sinh: NGUYỄN CHÍ CAO
 • Năm sinh: 27/05/99
 • Số báo danh: 01032072
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  7.20
 • Ngữ văn:

  5.75
 • Ngoại ngữ:

  2.80
 • Vật lý:

  5.75
 • Hóa học:

  6.50
 • Lịch sử:

  3.50
 • Địa lý:

  5.75
 • Sinh học:

  4.50
 • Giáo dục công dân:

  7.50