Thí sinh: NGUYỄN VI ANH
 • Năm sinh: 09/04/99
 • Số báo danh: 01031599
Mã cụm: 01 - Sở GDĐT Hà Nội
 • Toán:

  8.00
 • Ngữ văn:

  6.25
 • Ngoại ngữ:

  8.80
 • Vật lý:

  6.25
 • Hóa học:

  5.25
 • Sinh học:

  5.75